Samtale, bøn og healing

Jeg har en holistisk indfaldsvinkel og tror på, at krop og sjæl hænger sammen. Det ene afspejler sig i det andet og omvendt. Derfor vil enhver healing arbejde både på det fysiske og det psykiske plan.

Det er min opfattelse, at tanker er meget powerfulde – det du tænker har indvirkning på det, du føler og gør – på dit sprog. Derfor arbejder jeg med overbevisninger. Hvad er det for tanker, du har om dig selv, andre mennesker, din plads her på jorden osv – en måde at arbejde med overbevisninger på går igennem affirmationer, som er bekræftelser, der kan formuleres som en bøn – f. eks. Jeg beder om at måtte gi slip på mine bekymringer og tage imod lethed og glæde i mit liv.

På denne måde bliver du opmærksom på din krop, dine følelser og dine tanker – og får mulighed for at tage et valg om at ændre din måde at tænke på og dermed dine overbevisninger og dine handlinger.

Jeg har lært at bønnens kraft er stor. Den måde jeg bruger bøn på er lidt forskellige fra den almindelige kristne – det er mere som en opmærksomhed, en given slip på og åbenhed overfor hjælp – båret af en intensitet og et dybt ønske.

Når du kommer til mig, starter vi med en samtale, hvor du fortæller om, hvad du ønsker hjælp til. Jeg lytter til dig – og stiller afklarende spørgsmål. Når vi er nået frem til en indkredsning af, hvad det handler om, formulerer vi i fællesskab en affirmation – en bekræftelse – som du kan arbejde videre med. Når du arbejder med bekræftelser, vil du opdage, at du ændrer dit fokus til det, du gerne vil opnå, fremfor eksempelvis at gentage dine bekymringer – og det er en verden til forskel.

Jeg starter altid en healing med en bøn om, at den guddommelige verden må være til stede, og at healingen må bringe dig det højeste og bedste – denne bøn kunne også indeholde det, du specifikt ønsker hjælp til.

Under healingen strømmer energien igennem dig, og jeg arbejder med at afbalancere dine chakre. Chakrene er menneskets energicentre, som evt. kan være blokerede pga. overbelastninger – når chakrene er ublokerede, flyder energien frit, og du er i balance og fuld af vitalitet.